CYRI Events is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam
onder nummer : 24410102 met BTW nr: NL 001623751B43

Adresgegevens:

CYRI Events
Getijstroom 8 3224 CJ
Hellevoetsluis, Nederland

Tel.nr.: 0181-338229
Richard Mast telefoon : 06-52694394
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uw boeking is pas definitief indien uw betaling voor de uiterste betaaldatum op onze rekening is bijgeschreven.
U krijgt enkele dagen voor de markt uw kraamnummer en routebeschrijving toegestuurd.
Geen bericht? Bel of mail ons dan! (de organisatie is gerechtigd om deelnemers van plaats te wijzigen).

Algemene Voowaarden:

 1

De op het inschrijfformulier vermelde boekingen zijn definitief en bindend. Alleen als u binnen de gestelde voorwaarden tijdig
schriftelijk annuleert, komt uw betalingsverplichting te vervallen of kan eventueel reeds betaald inschrijfgeld worden 
geretourneerd.

 2  De deelname aan een evenement is definitief indien het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaal datum op de 
 bankrekening van CYRI Events is bijgeschreven.
 3 Indien het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde betaaldatum op de bankrekening van CYRI Events is bijgeschreven, heeft 
CYRI Events de mogelijkheid een andere gegadigde voor het evenement in te schrijven.
 4 Bij annulering van de inschrijving voor een evenement wordt het betaalde bedrag teruggestort indien de annulering schriftelijk 
wordt gemeld uiterlijk 10 werkdagen voor de datum van het desbetreffende evenement. Hierop zijn geen uitzonderingen van 
toepassing.
 5 Het verschuldigde inschrijfgeld dient volledig te worden voldaan indien de inschrijving door de ingeschrevene wordt geannuleerd 
korter dan 10 werkdagen voor de marktdatum.
 6 U dient zelf uw afval mee naar huis te nemen.
 7 Deelnemers welke na de begintijd van de markt (vermeld op de toewijzing) niet op het evenement aanwezig zijn,
kunnen geen aanspraak meer maken op een plaats. Het inschrijfgeld wordt niet teruggestort.
 8 CYRI Events is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook.
 9 Ook schade toegebracht door omvallende marktkramen (wind) komen voor rekening en risico van de deelnemer zelf.
10 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het deugdelijk vastzetten van de kraam d.m.v. Spanbanden in geval er wind staat.
11 Bij markten over meerdere dagen is het niet toegestaan uw verkoopwagen/kraam/handel te laten staan op het marktterrein.
CYRI Events is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schades / wegsleep acties van de politie / of bekeuringen indien u uw spullen toch laat staan.
12 CYRI Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden.
13 CYRI Events zal binnen de mogelijkheden zo goed als mogelijk trachten een evenement te doen slagen. Desondanks is het niet mogelijk om aantallen publiek te garanderen. Het is daarom niet mogelijk om CYRI Events aansprakelijk te stellen voor tegenvallende opkomst van publiek.
14 Wij zullen uw wensen zo goed als mogelijk inwilligen. Het is dus niet zeker dat dit ook altijd lukt.
15 Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door CYRI Events gesloten
aansprakelijkheidsverzekering
16 Onze evenementen worden georganiseerd onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde vergunningen.
Indien een vergunning niet wordt verleend zal het evenement worden geannuleerd. CYRI Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement.
17 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, kamer van koophandel, CRK, etc.
Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk.
18 Als standhouder bent U verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren. Voor informatie: Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) Algemene Directie, telefoon: 070-448.48.48
19 Het is verboden om de kramen aan derden te verhuren zonder toestemming van CYRI Events.
20 Indien een deelnemer stroom nodig heeft dient deze hier zelf voor te zorgen.
Bijvoorbeeld vragen aan een winkelier of bij een deelnemer die zelf een aggregaat heeft.CYRI Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door het niet verkrijgen van een stroomaansluiting.
21 U gaat akkoord met bovengenoemde voorwaarden door deelname aan één of meerdere van de geboekte evenementen, betaling van één of meerdere van de geboekte evenementen en/of het volledig ingevuld en ondertekend insturen van het inschrijfformulier.

 

Copyright © 2021. All Rights Reserved.